Váš nákupní košík je prázdný.
Close
Filters
Hledat

Návod na montáž sádrokartonu

  

Vnitřní konstrukce - podkroví, příčky a podlahy  

POUŽITÍ:

Sádrokartonové desky (SKD) jsou určeny pro montáž příček, stropních podhledů, suchých omítek a předsazených stěn na ocelové profity, popř. dřevěné latě. Stavební systémy založené na sádrokartonových deskách KNAUF jsou určeny pro široké spektrum využití v interiérech, a to jak v nové výstavbě, tak i při rekonstrukcích a oprav bytů, rodinných domků, hotelů, úřadů, škol, nemoc¬nic, případně i historických objektů.

VLASTNOSTI:

Nehořlavé (sádra samotná je nehořlavá a navíc obsahuje krystalicky vázanou vodu, která zvyšuje protipožární vlastnosti sádrokartonových desek), elektricky a pachově neutrální, porézní, se schopností regulovat klima (zejména vlh¬kost) v místnosti, zdravotně nezávadné — pH-faktor sádry je prakticky shodný s hodnotou pH-faktoru lidské pokožky, lehce opracovatelné běžným nářadím, s minimálním odpadem a dobrými akustickými vlastnostmi. VÝHODY stavebních systémů KNAUF: Lehká zpracovatelnost, nízká hmotnost (malé statické za¬tížení objektů) malá dopravní a energetická náročnost, rychlost a komplexnost montáže, minimální technologické prostoje, suchý proces (s praktickým vyloučením vody ze stavby) ověřený stavebnicový systém bez potřeby znalostí a zkušeností z oblastí klasických zednických postupů  a souběžná montáž rozvodů (elektřina, voda, apod.) široké možnosti povrchových úprav — nátěry, malby, tapety, obula¬dá, šlechtěné tenkovrstvé omítky apod.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složeni — deska se skládá ze sádrového jádra oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem (podle druhu desky), typu sádrokartonových desek — obyčejně (GKB), protipožární (GKF) se zvýšenou protipožární odolností, impregnované (GKFI). Šířka 125 cm délka 200-300 cm tloušťka 9,5 mm, 12,5 mm (standard), 15 mm, 18 mm, váha při tloušťce 12,5 mm: 10,5 kg/m2 pro zvláštní účely jsou k dispozici desky děrované nebo prořezávané (akusticky náročné prostory), frézované (vytváření zaoblených ploch), kašírované polyethylenovou, hliníkovou nebo olověnou fólií, a tepelně izolační (s polystyrenem nebo minerální vatou).

 
OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY:

Na všechny výše uvedené sádrokartonové desky jsou vy¬dány atesty o jejich hygienické a zdravotní nezávadnosti, na systémy vytvořené z těchto desek „Osvědčení" TZUS Praha pro jejich použití dle zákona č. 22/1997 Sb. a Vládního nařízení č. 178/1997 Sb. a „Osvědčení" PAVUS o protipožárních vlastnostech. Uvedená prohlášení o shodě jsou k dispozici u všech autorizovaných prodejců stavebních systémů KNAUF.   Konstrukce sádrokartonových příček vyzrála během jejich vývoje natolik, že mohou být využity ve velmi širokém rozsahu vnitřních nenosných příček — při výstavbě rodinných domů jako prostorové přepážky, příčky mezi pokoji, schodišťové stěny, instalační příčky mezi koupelnou a kuchyni -- tedy všude tam kde příčka neslouží jako staticky nosný prvek. Vzhledem k tomu, že Knaufovy sádrokartonové příčky díky své malé hmotnosti (cca 25 kg/m2 tj. 10 x menší než u klasických stěn) nepotřebují zvýšené požadavky na nosnou konstrukci celé stavby. Může být nosná konstrukce „štíhlejší". Použiti sádrokartonových příček přináší: vysokou přizpůsobivost projektové dokumentaci, větší využití užitné plochy (tenčí stěny proti klasickým), snadnou montáž rozvodů elektřiny a vody, jednoduchou realizaci finálních povrchů (vznikají ideálně rovné plochy), protipožární a protihlukovou ochranu a tepelnou izolaci (dle požadavku). Konstrukce KNAUFových sádrokartonových příček je tvořena tenkostěnnými ocelový¬mi pozinkovanými profily o tloušťce 0,6 mm typu UW a CW. Které jsou opláštěný sádrokartonovými stavebními deskami. Změnou nosné konstrukce nebo druhem opláštění (2 vrstvy nebo jiná síla desek) je možné lehce vyhovět různým požadavkům na funkci příčky. Nezávisle na tom, jaký typ příčky je požadován, všechny se montují odborným způsobem a lze je přizpůsobit každému stavebnímu dílu — stropu, stěně, podlaze.  

Jednoduchá příčka na ocelových profilech s jednovrstvým pláštěm - postup montáže: 
1.             Vyměření a rozkresleni příčky. Na podlaze vyměříme značkovací (tj. obarvenou) šňůrou nebo pravítkem hranu příčky (i s event. dveřním otvorem): pomocí vodováhy přeneseme a vyznačíme hranu příčky i na stěny a strop.  

2.             Připevnění UW-profilů. Na UW-profil se přilepí těsnící páska (šíře dle rozměru profilu). UW-profil se přiloží k vyznačené rysce na podlaze. Podle otvorů (jsou již v profilu vyraženy) se UW-profil připevní k podlaze univerzálními zatloukacími hmoždinkami K 6/35. V případě, že příčka je delší než 4 m (maximální délka UW-profilu), nastaví se dalším UW-profilem (ustřiženým na potřebnou délku) prostým přisazením. Analogicky se připevní UW-profily také na strop.  

3.             Osazení CW-profilů. Profily CW se nastřihají na potřebnou délku (světlá výška místnosti -1 cm). na CW--profil, který obsazujeme na zeď, přilepíme těsnicí pásku (stejné jako u UW-profilu) universálními hmoždinkami připevníme na zeď) předem se ale musí předvrtat otvory O 6 mm ve vzdálenosti cca 80 cm od sebe). Postupně osazujeme do stěn další profily v osnové vzdálenosti 62.5 cm od sebe otevřenou stranou profilů ve směru postupu montáže sádrokartonových desek. Poznámka: v případě zvýšených požadavku na protipožární odolnost je nutné nahradit těsnící pásku těsnícím tmelem TRENWANDKITT, který se nanáší na ocelové profily (UW, resp. CW) ve vzdálenosti cca 1 cm od okraje profilu.  

4.             Opláštění sádrokartonovými deskami. Připravenou sádrokartonovou desku (o plné šířce 125 cm) osadíme na nosnou konstrukci tak, že desku přisadíme ke stropu a přišroubujeme k nosné konstrukci. Šroubujeme od středu desky na CW-profily ve vzdálenosti cca 25 cm. Od podlahy musí být deska odsazena cca 1 cm. Další desky přikládáme těsně na doraz k předchozím. Šrouby na styku desek šroubujeme cca 1 cm od hrany desek. V případě, že délka příčky není násobkem šířky desky, je nutné poslední desku přiříznout na potřebnou šířku. Poznámka: u příček vyšších než je délka dodané sádrokartonové desky, je nutné desky nastavovat tak, že další deska se přiřízne na požadovanou délku, přičemž se musí nově vzniklá hrana upravit — nožem nebo speciálním hoblíkem se seřízne pod úhlem cca 22.5' do cca 2/3 tloušťky desky — tak vznikne na srazu desek „V" hrana, kterou se doporučuje podložit a prošroubovat profilem CW (délka cca 50 cm). Důležité! Spoje nastavovaných desek se nikdy nesmějí křížit (tj. nesmí vzniknout spojení typu „+" ale jen ..T"!). Poznámka: sádrokartonové desky se dělí velmi jednoduše, v místě předpokládaného řezu se deska podle pravítka nařízne nožem (2 x -3 x do hloubky cca 1 - 2 mm), potom se úderem na desku z druhé strany (v rovině řezu) deska nalomí a po „sklopení" desky se nožem prořízne karton na druhé straně desky. V případě potřeby se nově vzniklá hrana začistí nožem nebo speciálními nástroji (rašple, hoblík), a vytvoří se „V" hrana.  

5.             Instalace rozvodů a minerální vlny. Do jednostranně opláštěné příčky instalujeme potřebné rozvody tak, že v CW-profilech vytvoříme potřebné otvory (k tomu jsou již předřazeny otvory typu „H"). Na vnitřní straně již přišroubovaných sádrokartonových desek se přilepí samolepící úchytky, které zabraňuji pozdějšímu event. sesunuti výplně z minerální viny. Na úchytky se usadí minerální vina požadované tloušťky a měrné hmotnosti (v závislosti na požadovaných protipožárních, tepelně a zvukově-izolačních vlastnostech).  

6.             Dokončení opláštění příčky. Postupuje se analogicky jako v bodu 4. opláštění začínáme ze stejného místa, ale s deskou o poloviční šířce 62,5 cm (desky z obou stran se musí křížit" — tj. na jednom profilu CW nesmí být sesazení desek z obou stran příčky!).  

7.             Tmelení  

8.             Připojení příčky.  

 V místě styku příčky se stropem nebo stěnami se pro zpevnění spoje používá papírová, resp. skelná páska s Uniflottem (spárovací hmota). KNAUFOVA SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI            Při použiti dřevěné nosné (spodní) konstrukce jsou ocelové profily (UW a CW) nahrazeny dřevěnými hranolky potřebného prúřezu (min. 50 x 40 mm. resp. 50 x 50 mm). Hranolky musí být bezpodmínečně z kvalitního vysušeného dřeva (obsah vody max. 18%)     

 

Montáž zárubní: Pro sádrokartonové příčky jsou vyráběny speciální ocelové nebo dřevěné zárubně (KMI PORTA).  

Postup montáže je následující:

1.        v příčce se vyměří a vyznačí dveřní otvor

2.        připevni se UW-profily

3.        osadí se zárubeň

4.        k zárubním se připevní CW-profily zesílené UW-profilem (při hmotnosti dveřního křídla do 25 kg) při hmotnosti dveřního křídla nad 25 kg, se použije speciální UA-profil

5.        CW-profily se k UW- profilům připevní šrouby (event. se spoj zesílí rohovými spojkami)

6.        fixace zárubně se dokončí přišroubováním UW — profilu na její horní část, tento UW — profil se současně přišroubuje k CW — profilům

7.        zbývající CW — profily osadíme stejně jako v bodu 3.

8.        v nadpraží se osadí svisle CW — profily v takové vzdálenosti, aby nedošlo ke společné svislé spáře

9.        opláštění se začíná v prostoru zárubně tak, aby hrana sádrokartonové desky nelícovala se svislou hranou zárubně, nebo by hrana desky nebyla na CW- profilu, ke kterému je přišroubována zárubeň a přesahovala do nadpraží min. na 1/3 dveřního otvoru: opláštění druhé strany příčky se provádí obdobně s tím. že hrany sádrokartonových desek musí být oproti prvnímu opláštění posunut.  

Suché podlahy

 
Bez ohledu na to, zda se jedná o starý objekt nebo novostavbu, byt či kancelář — Knauf Brio umožňuje vytvořit dokonalý podklad pro dokonalou podlahu. Sádrovláknité desky vyrobené nejmodernější technologií lze pokládat v jedné vrstvě. Jsou opatřeny vyfrézovanou stupňovou drážkou a nabízejí výrazné přednosti ve srovnání s běžnými, tzn. lepenými podlahovými deskami. Lepší stabilita, rozměrová přesnost a jakost spolu s vyšší tvrdostí povrchu — to je jen několik výhod. Jednoduše řečeno nejlepší možná kvalita — to je podlaha Brio. Suché podlahy navíc nevyžadují dlouhou dobu schnutí. Ihned po vytvrzení lepidla je podlaha pochozí a můžete začít s pokládkou běžné vrchní podlahové krytiny. Tím ušetříte čas i peníze. Díky dobré tepelné vodivosti jsou vhodné pro instalaci podlahového vytápění.

Suchá podlaha Brio — postup montáže

1.        Na stěny suché a rovné podlahy (nerovnosti vyrovnáme suchým podsypem např. Liapor) připevníme dilatační pruhy z minerálního vlákna. Krajovou desku přiřízneme a dorazíme k okrajovému pásku.

2.        Podlaha se pokládá na vazbu, začíná se v rohu místnosti. Dílce se velmi jednoduše skládají přiložením shora do drážky, kam se před položením další desky nanese lepidlo FALZKLEBER.

3.        Následuje jednoduché spojení šrouby. Maximální osová vzdálenost šroubu s 300 mm.

4.        Po vyschnutí lepidla je možno položit běžné nášlapné krytiny např. koberce, laminátové podlahy, dlaždice. Před pokládáním dlaždic je nutné provést penetraci ESTRICHGRUND. Dlaždice následně nalepíme (FLEXKLEBER) na napentrovaný povrch. Max rozměr dlaždic je 33 x 33 cm.                

 Sádrokartonové stropy (podhledy) 


Pomoci Knaufových stropů je možno splnit jakékoliv požadavky na formy a tvary, přičemž je vždy k dispozici i řešení pro nepravidelné půdorysy. Knaufovy stropy mají velmi dobrou protipožární odolnost, současně mohou řešit i nejnaléhavější problémy dnešní doby — zvukovou ochranu a tepelnou izolaci.

Použití sádrokartonových stropních podhledů přináší:

-          požadovanou protipožární odolnost,

-          zvukovou ochranu a zateplení,

-          efektivní snížení světlých výšek místností, 

-          vysokou tvarovou variabilnost,

-          možnost uplatnění různých druhů osvětlení zapuštěných do úrovně podhledu (přímých i nepří- -          mých),

-          možnost kombinace s různými tradičními materiály.          

Sádrokartonový podhled na ocelové dvouvrstvé konstrukci - postup montáže

 
1.                   Vyměříme a narýsujeme rovinu podhledu.

2.                   Po obvodu místnosti připevníme do vyznačené roviny UD—profily pomocí zatloukacích hmoždinek K 6/35.

3.                   Na stropu vyměříme body závěsů pro upevnění nosné konstrukce o rastru 900 x 1000 mm, přičemž vzdálenost závěsů od zdi je cca 300 mm. (1/3a)

4.                   Ve vyznačených bodech se upevní dráty s okem (stropními hřeby DN6, BZ 6 nebo šrouby — podle typu stropu)

5.                   Nasadí se rychlozávěsy, kterými se uchytí hlavní konstrukce z CD-profilů; na tuto konstrukci se pomocí křížových spojek připevní nosná vrstva z CD-profilů; rozteče mezi nosnými profily jsou 500 mm (b) od zdi pak cca 100 mm. Nosné CD-profily jsou volně uloženy do obvodových UD-profilů. Poznámka: místo rychlozávěsů s dráty lze použít také přímé závěsy.

6.                   Celou nosnou konstrukci pečlivě vyvážíme a srovnáme do již dříve vyznačené roviny. K přesné adjustáži slouží ocelové pérko na rychlo-závěsu.

7.                   Opláštění sádrokartonovými deskami se provádí kolmo na nosné profily. Desky nastavujeme vždy na nosných profilech tak, aby došlo ke střídání spár (nikdy spára typu „+") Poznámka: desky se na nosnou konstrukci upevňují stavebními šrouby TN 25 zásadně jen do nosných profilů CD, nikdy do obvodových UD — profilů. Desky se šroubují od středu nebo od rohu, čímž se eliminují možná vnitřní pnutí v deskách.

8.                   Tmelení se provádí obdobně jako u sádrokartonových příček. Na místě styku podhledu s obvodovými stěnami se pro zpevnění používá papírová nebo skelná bandážovací páska s Uniflottem.  

Hřeb DGN               Rychlozávés +         Přímý závěs            CD-profil                 Křížová spojka        Spojka CD-profilů drát s okem  

Sádrokartonový podhled na dřevěné konstrukci - postup montáže

1.                   Vyměříme a vyznačíme rovinu podhledu ve výši nosné konstrukce.

2.                   Na stropu vyměříme body pro upevnění závěsú nosné konstrukce o rastru 850 x 1000 mm, přičemž vzdálenost závěsů od zdi činí cca 300 mm

3.                   Další postup montáže je obdobný jako u ocelového profilu s následujícími rozdíly: -          nemontuje se obvodové UD – profily -          místo CD- profilů se používají dřevěné latě 50x30 mm z kvalitního vyschlého dřeva (max. 18% vlhkosti) -          místo křížové spojky se hlavní a nosné latě spojují šrouby TN 55 -          sádrokartonové desky se připevňuji k nosným profilům šrouby TN 35.  

 

 

Finální povrchové úpravy sádrokartonových desek Před provedením finální úpravy je nutno viditelné plochy natřít pří¬slušným základním nátěrem KNAUF GRUNDIERUNG. Desky se mohou upravovat následovně:

1.                   Nátěry: dispersní barvy, olejové barvy, matové lakové barvy, akrylátové barvy, polymerové barvy, polyuretanové barvy, epoxidové barvy - vždy podle doporučení výrobce!

2.                   Omítky: disperzní, minerální omítky s vícebarevným efektem

3.                   Tapety: papírové, textilní, z umělých hmot

4.                   Obklady: keramické, polystyrenové  

Je zakázáno používat všechny prvky obsahující vápno, vodní sklo silikáty! Dispersní silikátové barvy se mohou používat výjimečně a pouze po doporučení jejich výrobce. Sádrokartonové desky, které jsou delší dobu vystaveny slunečnímu záření, mohou v těchto exponovaných místech žloutnout. Odstranění tohoto negativního efektu je možné tím, že se tato exponovaná místa natřou minimálně 2x základovým nátěrem KNAUF.

Půdní vestavba

Zástavbou nevyužitých půdních prostorů je možné s využitím stavebních systému KNAUF získat ve velmi krátké době, při současně vysokém uživatelském standardu perfektní bytové prostory na vysoké architektonické úrovni. Pro provedení podhledového opláštění u stropu, krovu, vazníku i příček, tedy pro horizontální, vertikální i šikmé plochy vyvinula firma KNAUF sádrokartonové desky s vynikajícími protipožárními vlastnostmi (GKF a GKFi). Tyto desky umožňuji opláštění nosných konstrukci tak, aby byla dodržena požadovaná protipožární odolnost u obytných místností (prostor). Případně společenských objektu či výrobních hal. Ve spojení sádrokartonových desek firmy KNAUF se zvukově a tepelně izolačními materiály jsou zabezpečeny požadované tepelné a zvukové požadavky na výstavbu. Z hlediska úspor nákladu na vytápění je nutné v podkroví navrhnout a realizovat správnou tloušťku tepelné izolace. Před opuštěním je nutné vždy provést parotěsnou zábranu (PE folie a.p.). Připevněni sádrokartonových desek se provede stavebními rychlošrouby v závislosti na síle desky a typu nosné konstrukce. V prostorách typu koupelen. sprch .WC se používají sádrokartonové desky protipožární impregnované (GKFI). Spáry a místa uchycení rychlošrouby se zašpachtlují spárovací hmotou UNIFLOTT. V místech očekávaných dilatačních pohybu, maximálně však po 10 metrech plochy se musí provést dilatační spára. Sádrokartonové desky se připevňují vždy na příčné latě. Směr příčného lat'ování je daný typem použité tepelné izolace a proto je možné opláštění aplikovat jak ve vertikálním tak i horizontálním směru (obr. č. 1. 2)